Property Name
Check-In
Check-Out

Find Your Destination

News & Events

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ กว่า 800 ชีวิต จาก “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์”  จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ปีที่ 12

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ กว่า 800 ชีวิต จาก “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ปีที่ 12

โรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย  คุณธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์  ผู้ก่อตั้งเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์  ตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด  และรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ  จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในช่วงเดือน เมษายน -  พฤษภาคม 2566  เพื่อมอบความสุขให้เด็กโสสะทุกคนพร้อมเปิดโลกการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กและครอบครัวโสสะกว่า 800 ชีวิต จากทั้งหมด 5 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย ได้แก่ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู  หาดใหญ่  หนองคาย  เชียงราย  และภูเก็ต  ซึ่งทางโรงแรม เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาทิ ห้องพักโรงแรมฯ พร้อมอาหาร  การเดินทาง  กิจกรรมทัศนศึกษาและท่องเที่ยวนอกสถานที่ ฯลฯ

            คุณธีระพงศ์  กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เราเห็นความสำคัญของการสร้างประสบการณ์และความทรงจำที่ดีให้กับเด็กๆ ซึ่งเขาคืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า  ผมอยากให้กำลังใจเด็กทุกคนโดยการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  เพื่อให้พวกเขามีโอกาสในช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนพักผ่อนท่องเที่ยวใช้ชีวิตร่วมกันแบบครอบครัวที่อบอุ่น  รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพวกเขาในวันนี้จะเป็นความทรงจำที่สวยงาม อีกทั้งเป็นกำลังใจและแรงผลักดันสำคัญให้พวกเขาเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม  โดยเราได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกิจกรรมทัศนศึกษาทั้งหมด รวมทั้งอาหารและที่พักโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี เพื่อให้เด็กจากแต่ละหมู่บ้านของมูลนิธิเด็กโสสะฯ  ได้เที่ยวพักผ่อนอย่างสบายใจและมีความสุข  เราตั้งใจทำเพื่อเด็กๆ ทุกคนอย่างจริงใจ”

กำหนดการทัศนศึกษาและท่องเที่ยวประจำปี 2566

1) 19-21 เมษายน 2566  หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู  สมุทรปราการ (148 คน)  เข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง

2) 19-21 เมษายน 2566 หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย  (192 คน) เข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่        

3) 21-23 เมษายน 2566 หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต (148 คน) เข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา

4) 26-28  เมษายน 2566  หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย  (157 คน)  เข้าพัก  ณ โรงแรมแคนทารี โคราช   จ.นครราชสีมา

5) 3-5 พฤษภาคม 2566 หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา (176 คน) เข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา

            นอกจากนี้ คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ พร้อมด้วย คุณพงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ ได้มอบเงินบริจาคเพิ่มเติมในนามกลุ่มโรงแรม เคป แอนด์ แคนทารี ประจำปี 2566 จำนวน 300,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมี พล.ต.ท.ดร.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯอาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, คุณวิทยา เนติวิวัฒน์, คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์, คุณรมณีย์ เธียรประสิทธิ์, คุณดวงใจ ตั้งสง่า, รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ และ คุณภวิณ เจริญรัชต์ภาคย์

ABOUT CAPE & KANTARY HOTELS NEWS & EVENTS AWARDS MAGAZINE PRIVACY POLICY GDS ACCESS CODES
CALL CENTRE : 1627   

AWARDS