You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Standard by the Ministry of Health of Thailand

News & Events

โรงแรมแคนทารี โคราช รับมอบป้าย

โรงแรมแคนทารี โคราช รับมอบป้าย "Thai Stop Covid Plus" จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

          วิเชียร จันทรโณทัย (ขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานมอบป้าย “Thai Stop Covid” ให้แก่ โรงแรมแคนทารี โคราช โดยมี มกริน พรหมโยธี (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี โคราช เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งเป็นการรับรองว่าโรงแรมฯได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการรับรองลูกค้าทั้งในส่วนของห้องพัก ห้องอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่สำหรับการจัดประชุมและสัมมนา

ABOUT CAPE & KANTARY HOTELS NEWS & EVENTS AWARDS MAGAZINE
CALL CENTRE : 1627   
Check Rate