You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Standard by the Ministry of Health of Thailand

News & Events

          คณะผู้บริหารโรงแรมคลาสสิก คามิโอ ระยอง, โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง และโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการรอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวระยองอย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยด้วยมาตรฐาน SHA ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง มีการจัดการเสวนาเรื่องมาตรฐาน SHA เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว พิธีมอบป้ายมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว

ABOUT CAPE & KANTARY HOTELS NEWS & EVENTS AWARDS MAGAZINE PRIVACY POLICY
CALL CENTRE : 1627   
Check Rate